Želite se natjecati sa svojim timom u timskoj utrci Zagrebačkog noćnog cenera 2023.?

KORAK 1. – svi članovi tima moraju se pojedinačno prijaviti, uplatiti kotizaciju i dobiti svoj startni broj.

KORAK 2. – kapetan tima treba okupiti tim od 10 ili više članova i na email adresu info@zagreb.run dostaviti nam imena (ili startne brojeve) svih članova tima nakon čega vas mi vas uvrštavamo na ovu timsku startnu listu.

Kreće lov na timski pehar!

Popis prijavljenih timova

Naziv timaBroj članova tima
Naziv timaBroj članova tima