Pravilnik kup natjecanja ZAGREB RUN 2022.

* Pravilnik je dorađen 1.8.2022., promjene su označene crvenom bojom, a tiču se uvođenja drugog prijavnog kruga.

Slijedi pravilnik atletskog kup natjecanja pod nazivom “ZAGREB RUN 2022.” (dalje Kup), a kojim se reguliraju pravila za natjecateljsku 2022. godinu.

 • Organizator: DŠR Aktivan život, Zvonimirova 58, Zagreb (dalje: Organizator)
 • Mjesto održavanja: Grad Zagreb

Utrke koje ulaze u Kup

 1. kolo: Zagrepčanka 512 (subota, 3. 9. 2022. u 10 sati)
 2. kolo: Zagrebačka milja (nedjelja, 4. 9. 2022. u 9 sati)
 3. kolo: Zagrebački noćni cener (nedjelja, 6. 11. 2022. u 19 sati)

Opća pravila sudjelovanja

Natjecatelji u Kupu moraju biti stari 15 ili više godina. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje uz potpisanu privolu roditelja/staratelja.

Nije dozvoljeno nastupanje sa psom.

Specifična pravila natjecanja

Svaka utrka (kolo Kupa) ima svoje, specifične uvjete sudjelovanja kojih se natjecatelji Kupa također trebaju pridržavati, a koji će biti objavljeni u dokumentu raspisa svake pojedinačne utrke.

Bodovanje i ukupni poredak

Za svaku utrku/kolo Kupa vodit će se odvojen poredak i bodovanje za žene i odvojen poredak i bodovanje za muškarce.

Pobjednik utrke/kola osvaja 100 bodova. Broj osvojenih bodova ostalih natjecatelja određuje se u odnosu na pobjedničko vrijeme prema sljedećoj formuli: bodovi pobjednika – (vrijeme zaostatka natjecatelja za pobjednikom / vrijeme pobjednika) * 100.

Npr. vrijeme pobjednika/ice je 1 h 10 min 15 sec; Vaše vrijeme je 1 h 15 min 20 sec; Vaš zaostatak za pobjednikom/icom je 5 min i 5 sec ili 7,24 %; S ovim ostvarenim rezultatom osvajate (100-7,24) 92,76 bodova.

Bodovi se iskazuju na dvije decimale.

Natjecatelji/ice koji imaju zaostatak za pobjednikom/icom 99% ili više, osvajaju 1 bod.

Za uvrštenje u ukupni poredak u Kupu potreban je nastup na sva tri kola.

Ukupni pobjednik Kupa je natjecatelj koji skupi najviše bodova. Ukoliko na prvom mjestu ukupnog poretka bude više osoba s jednakim brojem bodova, pobjednik je onaj koji je u utrci Zagrebački noćni cener 2022. ostvario najbolji rezultat/plasman.

Bodovanje pojedinih kola – specifičnosti

1. kolo, utrka Zagrepčanka 512

U stvaranje konačnog poretka utrke (koji se koristi za računanje ostvarenih bodova) uzima se najbolji pojedinačni rezultat jednog uspona sa svih distanci (Solo, Duplo, Mega, Duo). Konkretno, natjecateljima Solo i Duo distanci uzima se ostvareni rezultat, dok se natjecateljima distanci Duplo i Mega uzima najbolji ostvareni rezultat te se on uvrštava u konačni poredak utrke iz kojeg se računaju bodovi.

Važno! Ovo znači da pobjednik neke od distanci (Solo, Duplo, Mega, Duo) ne dobiva automatiznom 100 bodova nego se njihov rezultat uvrštava u konačni poredak utrke iz kojega se računaju bodovi. Teoretski, ostvareni pojedinačni rezultat Duo distance može biti bolji od pobjedničkog vremena Solo distance. Ili, ostvareni rezultat jednog od četiri uspona Mega distance teoretski može biti bolji od bilo kojeg pobjedničkog vremena drugih distanci.

2. kolo, utrka Zagrebačka milja

Odredbe za stvaranje konačnog poretka ove utrke identične su odredbama za utrku Zagrepčanka 512 (opisane u prethodnoj točki). Dakle, u isti poredak se uzimaju ostvareni rezultati Solo i Duo distanci. U Kup natjecanje ne ulaze rezultati dječje utrke.

3. kolo, utrka Zagrebački noćni cener

Za stvaranje konačnog poretka i bodovanje ove utrke koristit će se ciljna lista cestovne utrke. U Kup natjecanje ne ulaze rezultati virtualne utrke.

Tablica s bodovima/poretkom

Nagrade

Ukupni pobjednici Kupa (troje prvoplasiranih u muškoj i ženskoj kategoriji) bit će nagrađeni novčanim nagradama u neto iznosu:

 • 1. mjesto – 1000 HRK
 • 2. mjesto – 300 HRK
 • 3. mjesto – 200 HRK

Rok za prijavu i uplatu kotizacije

Rok za prijavu za sudjelovanje u Kupu i rok za uplatu kotizacije je 31. 7. 2022. do 23:59.

Prijave u Kup moguće su u dva prijavna kruga:

 • 1. prijavni krug do 31.7.2022. do 23:59
 • 2. prijavni krug od 1.8.-31.8.2022. do 23:59

Iznosi kotizacija u drugom prijavnom krugu skuplje su od prvog kruga te u drugom krugu nema mogućnosti narudžbe majice.

Prijava za nastup

Prijava za sudjelovanje u Kupu i za nastup u sva tri kola vrši se ispunjavanjem jedinstvenog prijavnog obrasca na ovoj stranici.

Ispunjavanjem prijavnog obrasca ne osigurava se mjesto na utrci, mjesto se osigurava plaćanjem kotizacije do roka navedenog u prethodnom poglavlju.

Kotizacija

Za sudjelovanje u Kupu vrši se uplata jedinstvena kotizacije koja osigurava mjesto na sve tri utrke.

Nakon izvršene uplate, ona će biti evidentirana u sustavu u najkraćem mogućem roku (do 3 radna dana) nakon čega će natjecatelj na e-mail adresu primiti obavijest.

Evidentiranje uplata vrše ljudi pa ne očekujte automatizam bez obzira na način plaćanja!

Podaci za plaćanje kotizacije

Plaćanje kotizacije vrši se nakon ispunjavanja prijavnog obrasca.

Podaci za uplatu kotizacije na žiro-račun u HRK valuti:

DŠR Aktivan život
Zvonimirova 58, Zagreb
IBAN: HR6524840081104393164
Opis plaćanja: Kup 2022

Poklon

Natjecatelji u Kupu od Organizatora dobivaju poklon. Svaki natjecatelj bira želi li:

 • popust od 10% popusta na ukupnu cijenu kotizacije za sve tri utrke ili
 • Joma tehničku majicu za trčanje (majica dostupna samo za prijave u prvom prijavnom krugu)

 

Muška majica


Ženska majica

Odustajanje od sudjelovanja u Kupu

Natjecatelj može odustati od sudjelovanja u Kupu pri čemu mu se vraća dio uplaćene kotizacije za utrku/utrke na kojima neće nastupiti.

Prilikom računanja iznosa za povrat uzima se u obzir iznos kotizacije bez obračunatog popusta te se dodatno umanjuje za 30 HRK manipulativnih troškova.

Natjecateljima koji su umjesto popusta izabrali majicu, iznos povrata umanjuje se za 100 HRK (vrijednost majice) i 30 HRK manipulativnih troškova.

Zahtjev za povrat uplaćene kotizacije podnosi se slanjem e-maila na adresu info@zagreb.run najkasnije do 10. 11. 2022.

Povrat sredstava može se izvršiti isključivo osobi koja je izvršila uplatu, bez obzira za koga je osoba uplatila kotizaciju.

Otkazivanje Kupa

Organizator zadržava pravo promjene termina održavanja pojedinih kola Kupa u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti zbog kojih bi organizacija utrke bila otežana ili bi narušila sigurnost i zdravlje sudionika utrke ili drugih osoba.

U slučaju otkazivanja nekog od kola Kupa, organizator će proglasiti pobjednike Kupa na osnovu bodova održanih kola Kupa, a natjecateljima Kupa izvršiti povrat preostalog dijela uplaćene kotizacije za neodržano kolo.

Suglasnost o medijskoj slobodi

Prijavom za nastup u Kupu natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni video i fotografski materijal od strane organizatora na navedenim utrkama može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe Kupa i organizatora.

Organizator Kupa zadržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala za gore navedenu svrhu.

Osobna odgovornost

Natjecatelj ispunjavanjem prijave za nastup u Kupu potvrđuje da se na utrkama Kupa natječe na osobnu odgovornost te da je upoznat s ovim Pravilnikom kojeg će se pridržavati kao i mogućim rizicima koje ovakva natjecanja nose.

Svojom se prijavom natjecatelj odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora Kupa, kao i prema natjecateljima ili trećim osobama. Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakve vrste natjecanja.

Svi natjecatelji koji se natječu na utrkama moraju biti zdravstveno osigurani.

U slučaju promjene ili dopune Pravilnika, svi će natjecatelji o tome biti pravovremeno obaviješteni putem emaila i putem ove web stranice.