Poredak se ažurira nakon svake održane utrke.

Trenutni poredak: